ROLNICTWO OBSZARÓW GÓRSKICH BAWARII PRZYKŁADEM DLA KARPAT POLSKICH? STUDIUM PORÓWNAWCZE

Niniejsze opracowanie przyjmuje formę analizy porównawczej i przedstawia wyniki badań opinii ekspertów na temat stanu oraz kierunków rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w gminach górskich położonych na terenie Karpat Polskich i Alp Niemieckich. Badania wskazują, iż rolnictwo oraz obszary wiejskie subregionu karpackiego wkracza powoli na drogę rozwojową, którą rolnictwo subregionu alpejskiego ma już w pewnym sensie za sobą. Wydaje się, iż krótki okres stosowania WPR nie spowodował w subregionie karpackim wyraźnych zmian strukturalnych. Rolnictwo Alp Niemieckich jest lepiej dostosowane do specyficznych warunków produkcji rolniczej oraz jest w stanie zapewnić odpowiednie dochody ludności rolniczej. Świadczy o tym chociażby wyższy odsetek rodzin utrzymujących się głównie z rolnictwa. Wyniki badań wskazują, iż rolnictwo w subregionie karpackim powinno, kształtując krajowe kryteria wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, w dużej mierze korzystać z doświadczeń krajów alpejskich, a w tym Bawarii. Ogólnie rzecz biorąc eksperci w badanych subregionach pozytywnie oceniają perspektywy rozwoju obszarów górskich. Głównym i preferowanym kierunkiem rozwoju tych obszarów będzie turystyka wiejska, przy jednoczesnym zachowaniu gospodarowania na gruntach rolnych. Eksperci podkreślają, iż rezygnacja z produkcji rolniczej z racji świadczonej przez nią świadczeń na rzecz krajobrazu kulturowego, bioróżnorodności przyrodniczej nie jest akceptowalna i możliwa.


Variant title:
DIE LANDWIRTSCHAFT IN BAYERISCHEN UND POLNISCHEN BERGGEBIETEN. ANALYSE VON ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN
The agriculture in Bavarian and Polish mountain areas: An analysis of future perspectives
Editor(s):
Balmann, Alfons
Brosig, Stephan
Buchenrieder, Gertrud
Glauben, Thomas
Happe, Kathrin
Hockmann, Heinrich
Petrick, Martin
Issue Date:
2008
Publication Type:
Working or Discussion Paper
DOI and Other Identifiers:
ISSN 1438-2172 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/91913
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/91913
Page range:
9-30
Total Pages:
34
JEL Codes:
O13; Q18; Q28; R11; R23
Series Statement:
IAMO Discussion Papers
118
 Record created 2017-04-01, last modified 2018-01-22

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)