AZ ÖKOLÓGIAI MÓDON MŰVELT TERMŐTERÜLETEK NAGYSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS AZ ÁRUTERMELŐ NÖVÉNYEK PIACI POZICIÓI MAGYARORSZÁGON

Az ökológiai gazdálkodást kétféleképpen lehet értékelni: ökológiai és ökonómiai vonatkozásban. Az ökológiai vonatkozást tekintve nincs jelentősége, hogy az ökológiainak minősített földterületet, milyen módon hasznosítják: állattenyésztéshez kapcsolódva rét, legelő; növénytermesztés céljából szántóföld illetve ültetvény vagy ellenőrzött terület, de ismeretlen hasznosítási mód. Az „ökológiai értelemben vett” első helyezett 2005-ben a világon Ausztrália volt, mert az ökológiai módon művelt területek nagyságának több mint fele itt volt, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ezen terület jórészt legelő vagy ismeretlen hasznosítású terület. Az „ökonómiai értelemben vett” első helyezett 2005-ben Dánia, mert itt volt a legmagasabb az egy hektárra jutó termelési érték. Dániában az ökoterületek jelentős részén árutermelés folyik. Ezek a tények szolgálták vizsgálatom kiinduló pontját. Kutatási munkám során Magyarországot vizsgáltam, azt hogy a magyar ökoterületeken belül a három hasznosítási mód közül melyik milyen nagyságrendet képvisel, és a növénytermesztési ágazaton belül milyen a különböző növények volumene és további piaci lehetősége. Ez segítséget nyújthat az ökológiai gazdálkodás továbbfejlesztésében.


Other Titles:
FACTORS AFFECTING THE SIZE OF ORGANIC FARMLANDS AND THE MARKET POSITIONS OF CASH CROPS IN HUNGARY
Issue Date:
2008
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
10.22004/ag.econ.43327
ISSN 1586-4502 (Other)
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/43327
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/43327
Page range:
413-419
Total Pages:
7
Note:
The significance of organic farmlands can be evaluated in two ways: based on their ecological and their economic implications. Regarding the former, it does not make a crucial difference how the land is utilised specifically: pasture and meadow; arable land or plantation or certified organic farmland, use not known. For an illustration, let us consider that in 2005, almost half of organic farmlands in the world were located in Australia, amounting to over 31 million hectares. Most of this area is pastoral land for low intensity grazing in Australia. Therefore, one organic hectare in Australia is not directly equivalent to one organic hectare in Denmark, for example, due to its level of productivity. As a result, it is worthwhile to survey the exact extent of the three categories of organic farmlands, and the production and market possibilities of different crops. As a result, it is worthwhile to survey the exact extent of the three categories of organic farmlands, and the production and market possibilities of different crops.
Series Statement:
Bulletin of the Szent István University 2008 Special Issue Part II
 Record created 2017-04-01, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)