Files

Abstract

Az Európai Unióban nehéz piaci körülmények, erős konkurenciaharc és importverseny várta a hazai agrártermékeket. A piacon való talpon maradás egyik lehetséges módja az őshonos, hagyományos és tájjellegű termékek értékeinek megerősítése. A kutatás keretében a Magyar szürke szarvasmarha és a Mangalica sertés, valamint a belőlük készült termékek marketinglehetőségeinek elemzését tűztük ki célul. Szakértői mélyinterjút készítettünk a termékeket előállító és feldolgozó vállalatok, valamint a forgalmazó kereskedelmi egységek képviselőivel, a fogyasztók preferenciáinak megismerésére pedig fókuszcsoport interjúkat bonyolítottunk le. A fogyasztók érdeklődése ugrásszerűen nőtt az elmúlt évben, de a piac még mindig kínálati jellegű, ahol főként szárazáru előállítás történik. A tőkehús jelentős része exportra kerül Spanyolországba a Serrano sonka alapanyagaként. A szürkemarha és a mangalica termékek ára jelentősen meghaladja a más sertés- és marhahúsból készült termékekét, ezért a fogyasztók elsősorban azokat a termékeket preferálják, ahol az ártöbblet nem jelentős és a termékek egységára alacsony. A termékek célpiaca két oldalról közelíthető meg. Egyrészről inkább az ínyencek eledele, akik magas jövedelemmel rendelkező, jellemzően vezető beosztású fogyasztók, és leginkább presztízsből, vagy egészségügyi hatásai miatt vásárolják a termékeket. Másrészről jelentős erőt képvisel az az idősebb korosztály, akik nosztalgiából szerzik be a vizsgált termékeket.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History