Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

In agricultural chains in the Netherlands, there are many initiatives to produce more sustainably. However, the growth of these chains is proceeding more slowly than is socially desirable. On the basis of nine case studies of niche products, this study attempts to provide an insight into where the obstacles to the growth of such chains lie. In addition, we examine the role of the chain parties and others (for example, the government) in removing these obstacles. In de Nederlandse landbouw zijn diverse initiatieven om in ketenverband duur& zamer te produceren. Echter, de groei van deze ketens is minder snel dan maatschappelijk gewenst is. Dit onderzoek wil op basis van negen cases van ni& cheproducten inzichtelijk maken waar de groeibelemmeringen in deze ketens zitten. Ook wordt ingegaan op de rol van de ketenpartijen en anderen (bijvoor& beeld de overheid) bij het oplossen van deze belemmeringen.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History