Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Kutatásunk a fenntarthatóság kérdéskörére fókuszálva a „Zöld” óvodákba és a „nem Zöld” óvodákba járó gyerekek szüleinek értékrendjét vizsgálja, illetve az intézményválasztás motivációját elemzi. Minta: a mintát Szabolcs - Szatmár - Bereg megye óvodáiba járó gyerekek szülei alkotják (N=214). Módszer: kérdőív segítségével vizsgáltuk, hogy a szülők intézményválasztásának motivációit mennyire befolyásolják a következő faktorok: a környezeti nevelésre, fenntartható gondolkodásmódra nevelő Zöld óvodai program hangsúlyozottsága, az elhelyezkedés, az óvodapedagógusok és/vagy az ismerősök ajánlása. Rákérdeztünk az élelmiszerfogyasztás és a vásárlási és fogyasztói szokásokban megjelenő tudatos és felelős magatartásra, valamint a környezettudatosságra is. Eredmények: feltételezésünk a kutatás során beigazolódott, miszerint a „Zöld” óvodát választó szülők értékpreferenciájában a fenntarthatóság iránti magas elköteleződés és a környezet-tudatosság markánsabban megjelenik, mint a „nem Zöld” óvodába járóknál, és ezeknek az értékeknek az átadását fontosnak vélik a gyerekeik nevelése során is. ------------------------------- Focusing on the issue of sustainability, our research examines the value system of parents of children attending “Green” kindergartens and “non-green” kindergartens, and analyzes the motivation for choosing an institution. Sample: parents of children attending kindergartens in Szabolcs - Szatmár - Bereg county (N = 214). Method: A questionnaire was used to examine the extent to which parents’ choice of institution is influenced by the following factors: the emphasis on the Green Kindergarten Program for Environmental Education, Sustainable Thinking, location, recommendations from kindergarten teachers and / or acquaintances. We were also asked about conscious and responsible behavior in food consumption and purchasing and consumer habits, as well as environmental awareness. Results: Our hypothesis has been proven in the research that parents who choose “Green” kindergarten show a greater commitment to sustainability and environmental awareness than non-Green kindergarten parents, and they consider it important to pass on these values to their children. during the course.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History