Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Magyarországon a felsőoktatási hallgatóságot, mint célközösséget megcélzó nyári, nagy tömegeket megmozgató, zenei fesztiválok között található a Debrecenben évente megrendezésre kerülő Campus Fesztivál. A Campus Fesztivál szervezői kiemelt nagy hangsúlyt fektetnek a zenei események mellett a látogatóközönség sportéletnek fellendítésére is, minden alkalommal megrendezésre kerül a Campus Sportfesztivál, melynek célja a sport és a sportolás népszerűsítése, olyan közösségi esemény megteremtése, ahol a magyarországi, és határon (romániai, szlovákiai és ukrajnai) túli felsőoktatási intézmények hallgatói, szurkolói és versenyzői kapcsolatot tudnak egymással építeni. 2017-ben megvalósított kérdőíves felmérés kiértékelésével a felsőoktatási hallgatók sportolási szokásait, sporttal és a sportfesztivállal kapcsolatos motivációit mutatja be a tanulmány, az egyes országokból érkező hallgatók véleménye közötti különbsége illetve egyezőségre helyezzük a hangsúlyt. Az elemzést SPSS programcsomag segítségével végeztük el, az országok közötti eltéréseket Pearson-féle Chi-négyzet próba, a Kruskal-Wallis test és Cathegorical Principal Component Analysis segítségével vizsgáltuk a sportmotivációs tényezőket. ---------------------------- Annual Campus Festival is among summer music festivals in Hungary targeting higher education students that mobilizes large crowds. The organisers of the festival pay special attention to boost the sport life of visitors in addition to music events: Campus Sport Festival also takes place annually to promote sport and to organise a social event where higher education students, fans and participants from Hungary and abroad (Romania, Slovakia and Ukraine) can establish relation with each other. Based on the results of a survey in 2017, a study describes the sport activities and motivation of higher education students in connection with the festival. Differences and similarities among opinions of foreign students take centre stage. The analysis was carried out by SPSS: we used Pearson’s Chi-square and Kruskal-Wallis test to find out the differences among countries.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History