Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A passzív sportfogyasztással kapcsolatos kutatások napjainkban egyre népszerűbbé váltak. Hazánkban a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerének (TAO) megjelenésével a sportinfrastrukturális háttér extenzív és intenzív fejlesztése valósult meg, mely kedvező hátteret biztosított a sportesemények lebonyolításához. Az infrastruktúra növekedésével azonban nem tapasztaltuk a szurkolói létszám ilyen mértékű bővülését. Mivel a sportesemények iránt egyre növekvő keresletet tapasztalhatunk, hazai kutatások felhívják a figyelmet arra, hogy a fiatal felnőttek, az egyetemista réteg az, akik leginkább hiányoznak a stadionokból, azaz nem jelennek meg a szurkolók között. Éppen ezért vizsgálatunk célja az volt, hogy ezt a célcsoportot megvizsgálva választ tudjunk adni a távolmaradásuk okaira. Kutatásunkban tehát a passzív sportfogyasztási szokásokat vizsgáltuk az egyetemista hallgatók körében kérdőíves kutatással (N=426), ahol a sportesemények látogatásától való távolmaradás motivációs hátterét vizsgáltuk a nemek tükrében. A kutatás eredményei a labdarúgó események népszerűségét igazolják, és egyben azt, hogy a fiatal egyetemistákat leginkább a játék nem megfelelő színvonala, a jegyárak és a deviáns szurkolói viselkedés, ami leginkább távol tartja a helyszínen való szurkolói részvételtől. ------------------------------ Research on passive sports consumption has become increasingly popular nowadays. In Hungary, with the appearance of the spectator sports support system (TAO), extensive and intensive development of the sports infrastructure background was implemented, which provided a favorable background for the organization of sport events. However, even with the growth of the infrastructure, in the number of supporters we did not experience similar increase. As there is a growing demand for sporting events, in domestic research it is pointed out that young adults, the university students, are the most absent strata from the stadiums, they do not appear among the fans. This is why the aim of our study was to provide an answer to the reasons for their absence when examining this target group. Thus, in our research, we examined passive sports consumption habits with student surveys (N = 426), where we examined the motivational background of sport event attendance and absence by gender. Although the results of the research clearly proves the popularity of football events, it also shows that the inadequate quality of the games, ticket prices and deviant fan behavior are most likely the reason why young adults and university students are absent from the stands.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History