Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badań było przedstawienie realizacji programu „Ułatwienie startu młodym rolnikom” w ramach PROW w latach 2007-2013 oraz stanu realizacji programu „Premie dla młodych rolników” w latach 2014-2016 na terenie województwa lubelskiego w ramach PROW 2014-2020. Materiał badawczy stanowiły dane udostępnione przez Lubelski Oddział Regionalny ARiMR z siedzibą w Elizówce. W województwie lubelskim w latach 2007-2016 złożono 6849 wniosków, co stanowiło 12% wszystkich złożonych deklaracji o przyznanie pomocy w Polsce i podpisano 5371 umów. Najwięcej wniosków o wsparcie złożono w powiecie bialskim – 1128. Powiat lubelski z wynikiem 665 znalazł się na drugim miejscu pod względem liczby złożonych wniosków. Kolejne miejsca zajmowały powiaty radzyński, parczewski, chełmski i hrubieszowski. Średni wiek beneficjentów mieścił się w przedziale od 21 lat w powiecie radzyńskim do 26 w powiecie tomaszowskim. Nowy nabór charakteryzował się wyższym wiekiem beneficjentów składających wnioski, zarówno na poziomie województw, jak i na poziomie powiatów. W województwie lubelskim średnia powierzchnia przejmowanego gospodarstwa w latach 2007-2013 wynosiła 13,8 ha. Na poziomie województwa lubelskiego największe gospodarstwa utworzono w powiatach parczewskim i chełmskim. Większość beneficjentów składających wnioski w obu edycjach programu miało wykształcenie średnie. W latach 2007-2016 uprawy polowe oraz produkcja mieszana stanowiły główne kierunki produkcji w większości gospodarstw.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History