Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badań była analiza ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie na przykładzie gminy Dobrcz. Badania przeprowadzono w marcu 2017 roku. W badaniach wzięło udział 40 przypadkowo wybranych osób. Analizowano wykupywanie obowiązkowych oraz dobrowolnych ubezpieczeń. Celem zrealizowanych badań było również przedstawienie najczęściej wybieranych firm ubezpieczeniowych oraz ich oferty. Badania pozwoliły na zdiagnozowanie poziomu zadowolenia rolników z wybieranych ubezpieczeń. Majątkowe ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne niosą za sobą pewne korzyści. Widzą to rolnicy, którzy coraz częściej oprócz ubezpieczeń obowiązkowych, wykupują ubezpieczenia dobrowolne. Tak było również w badanej gminie, w której z ubezpieczeń obowiązkowych korzystało 100% badanych, a z ubezpieczeń dobrowolnych 40%. Wzrasta świadomość rolników korzystających z ubezpieczeń, bowiem w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń posiadają oni pewne zabezpieczenie oraz źródło gotówki. To z kolei wiąże się z zadowoleniem badanych z usług firm ubezpieczeniowych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History