Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem głównym artykułu jest ocena zmian w wydajności i dochodowości pracy w gospodarstwach mlecznych z wybranych krajów UE, zróżnicowanych wielkością ekonomiczną w latach 2005-2015. Podmiotem badań są gospodarstwa mleczne z siedmiu krajów UE, charakteryzujące się największym przyrostem towarowej produkcji mleka w latach 2005-2015. Z przeprowadzonej analizy wynika, że: 1) ekonomiczna wydajność pracy w gospodarstwach mlecznych krajów UE w 2015 roku była bardzo zróżnicowana, a polskie podmioty charakteryzowały się najniższą wydajnością pracy spośród porównywanych; 2) poziom ekonomicznej wydajności pracy nie był wprost skorelowany z dochodowością pracy własnej rolnika. Dochodowość pracy własnej w polskich gospodarstwach mlecznych, szczególnie z grupy o wielkości ekonomicznej 100-500 tys. euro, była przeciętnie podobna do dochodowości w gospodarstwach z Niemiec, Holandii i Francji. Ciekawym przykładem są gospodarstwa mleczne z Danii, w których stwierdzono największą ekonomiczną wydajność pracy, a dochód z gospodarstwa w przeliczeniu na godzinę pracy własnej był najmniejszy.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History