Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest próba uporządkowania definicji i relacji zachodzących między pojęciami postaw i zachowań konsumentów. Dokonano także syntetycznego omówienia uwarunkowań rozwoju rynku nowej żywności. Przedstawiono koncepcję zmian zachodzących na rynku żywności opartej na teorii ekonomii darwinowskiej. Część badaczy skupiała się jedynie na ocenie częstości i/lub wielkości spożycia, czyli na ocenie zachowań lub też na ocenie wiedzy na ten temat. Natomiast pominięto problem badawczy dotyczący oceny postaw w stosunku do określonego typu żywności. Wyniki nielicznych badań dotyczących postaw względem określonych produktów żywnościowych wskazują, że postawy badanych osób korespondowały z częstotliwością i wielkością spożycia określonych produktów żywnościowych, wskazując tym samym na zależność między postawami a zachowaniami konsumentów na rynku żywności, również nowej.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History