Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Przedstawiono problematykę znaczenia kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych w podnoszeniu poziomu jakości usług oraz w rozwoju obszarów wiejskich. Z analizy zgromadzonego materiału oraz przeprowadzonych badań wynika, że kategoryzacja w agroturystyce odgrywa bardzo ważną rolę. Zaprezentowano uwarunkowania kategoryzacji oraz określone korzyści wynikające z wdrożenia tej procedury. Przedstawiono również wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród turystów wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych, aby poznać ich zdanie dotyczące konieczności wprowadzania kategoryzacji. Obiekty skategoryzowane jako te o wysokim standardzie prowadzonych usług przyciągają dużo klientów, co powoduje rozwój danego obszaru.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History