Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Zaprezentowano metodę dekompozycji produktywności, polegającą na odrębnym badaniu jej czterech aspektów funkcjonalnych: efektywności działania, rentowności, płynności finansowej i poziomu zadłużenia. Jako narzędzia badawcze w tej metodzie wykorzystano wskaźniki syntetyczne opisujące z jednej strony, poziom zaawansowania wykorzystywanych rozwiązań ICT i logistycznych, oraz z drugiej, wskaźniki finansowe w połączeniu ze współczynnikami korelacji. Uzyskane wyniki umożliwiły weryfikację występowania paradoksu produktywności Solowa w polskim przemyśle spożywczym, wskazując na imperatywy jego występowania w różnych obszarach produktywności.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History