Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Podjęto próbę wprowadzenia do oceny kosztów mechanizacji pojęcia kosztów użytecznych i bezużytecznych (pustych). Koszty bezużyteczne mają charakter kosztów stałych i są związane z utrzymywaniem potencjału eksploatacyjnego maszyn, który jest nie jest w pełni wykorzystywany. Koszty użyteczne są tą częścią kosztów stałych, które są związane (absorbowane) w trakcie wykonywanej pracy (eksploatacji). Jako racjonalny roczny próg wykorzystania maszyn przyjęto stosunek racjonalnego progu wykorzystania danego środka trwałego w całym okresie jego użytkowania, wyrażony w jednostkach pracy (h, ha, km, t, szt., zwoje, l itd.), do jego ekonomicznego (moralnego) potencjału pracy wyrażonego w latach. Uznano, że koszty niewykorzystanego potencjału produkcyjnego należy rozpatrywać w aspekcie kosztów zarządzania (kosztów okresu) i nie należy nimi obciążać kosztów poszczególnych działalności produkcyjnych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History