Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest ocena zmian i perspektyw rozwoju zastosowania pomp ciepła w kontekście strategii UE „Czysta planeta dla wszystkich” oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Materiałem badawczym i źródłem informacji były opracowania, raporty i sprawozdania Konsorcjum „EurObserv’ER”, GUS, Komisji Europejskiej i Ministerstwa Energii. Analizy obejmowały lata 2009-2017 z perspektywą do 2030 roku. Z przeprowadzonych badań wynika, że liczba pomp ciepła znajdujących się w eksploatacji w krajach Unii Europejskiej w 2017 roku wyniosła 34,4 mln i w stosunku do 2012 roku wzrosła o ponad 170%. W tym samym okresie w Polsce ich liczba zwiększyła się ponadczterokrotnie, nie mniej jednak ilość wytworzonego ciepła wzrosła tylko o około 64%. Mimo tak znaczącego wzrostu Polska pod względem liczby instalacji i udziału pomp ciepła w pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w dalszym ciągu charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem wykorzystania tego potencjału. Jego rozwój może przyczynić się nie tylko do realizacji zobowiązań wynikających z polityki klimatyczno-energetycznej, ale wnieść znaczący udział poprawę czystości powietrza atmosferycznego.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History