Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest wskazanie czynników kształtujących płynność finansową w przedsiębiorstwach produkujących pasze dla zwierząt oraz określenie siły i kierunku ich wpływu. W analizie wykorzystano dwa modele przyczynowo-skutkowego powiązania czynników kształtujących płynność finansową. Do oceny siły i kierunku wpływu wybranych determinant płynności finansowej zastosowano metodę regresji wielokrotnej. Badania wykazały, że głównymi czynnikami wpływającymi na płynność finansową były: struktura aktywów, wskaźnik pokrycia zobowiązań, rotacja zobowiązań bieżących oraz wskaźnik finansowania przychodów kapitałem własnym.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History