Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Przedstawiono kolejny etap projektu platformy informatycznej wspierającej rolników i producentów ekologicznych. Artykuł opisuje implementację metody wypracowanej w toku badań, opisanej w publikacji Good-Food-Print – the concept of an IT system tracking the level of good practices used in organic food production process and in its supply chain. Metoda zakłada użycie miar agregatowych w celu stworzenia uniwersalnego miernika („Good Food Print” Gfp), który dostarcza kompleksowej informacji na temat używanych dobrych praktyk w całym łańcuchu dostaw produktu rolnictwa ekologicznego. System oferuje konsumentom informacje w formule „internetu wszechrzeczy’, wspiera producentów w wyborze najlepszych dostawców oraz umożliwia prowadzenie obligatoryjnych rejestrów.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History