Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badań było rozpoznanie najważniejszych fuzji i przejęć w branży mięsnej w Polsce w latach 2015-2017 oraz ich przyczyn i skutków. Dane na temat transakcji na rynku mięsnym w kraju pozyskano z bazy Thomson Reuters. Cennym źródłem informacji była także literatura przedmiotu oraz wywiady prasowe z ekspertami z branży mięsnej. Z analiz wynika, że struktura podmiotów na rynku mięsnym w Polsce jest bardzo rozdrobniona, co ogranicza ich konkurencyjność. W związku z tym zwiększa się liczba fuzji i przejęć, których celem jest zwiększenie pozycji przedsiębiorstw na rynku oraz osiągnięcie wyższego zysku z połączonych podmiotów. W wyniku takich działań na rynku mięsa w Polsce zwiększa się udział dużych podmiotów zagranicznych o globalnej skali działalności. Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa obawiają się procesów konsolidacji, ponieważ ich pozycja negocjacyjna ulega osłabieniu.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History