Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badań było przedstawienie zmian w efektywności gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych i produkcji trzody chlewnej w województwie lubelskim. Wykorzystano dane empiryczne z dużych gospodarstw polowych i trzodowych zbierane dla systemu Polskiego FADN w latach 2014-2016. Poziom efektywności określono z wykorzystaniem modeli Data Envelopment Analysis (DEA) ukierunkowanych na nakłady. W badanych latach w gospodarstwach polowych wskaźniki efektywności technicznej i efektywności skali pozostały na tym samym poziomie, a efektywności technicznej czystej nieznacznie wzrosły. W gospodarstwach trzodowych wszystkie składniki efektywności uległy pogorszeniu. Porównując średnie efektywności gospodarstw ze względu na specjalizację produkcji, stwierdzono, że gospodarstwa polowe były bardziej efektywne niż trzodowe.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History