Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest ocena sytuacji finansowej gospodarstw ogrodniczych w krajach UE. Oceny tej sytuacji dokonano metodą taksonomiczną TOPSIS. Jako cechy proste wykorzystano wybrane wskaźniki finansowe. Badania przeprowadzono na podstawie danych FADN za lata 2013-2015. Wyniki analiz potwierdziły występowanie zróżnicowania sytuacji finansowej gospodarstw ogrodniczych w krajach UE. Zastosowanie metody TOPSIS pozwoliło podzielić gospodarstwa w przekroju krajów na grupy o podobnej sytuacji finansowej i dokonać ich charakterystyki w zakresie badanych wskaźników.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History