Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem opracowania jest ocena zmian na rynku producentów winogron w Polsce, a także próba usystematyzowania danych dotyczących tej produkcji pochodzących z różnych źródeł statystycznych. Szczegółowo analizowano zmiany liczby winnic w ujęciu zarówno ogólnopolskim, jak i wojewódzkim. Źródłem danych, które posłużyły do obliczeń, były roczniki Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz dane pochodzące z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Przeprowadzone analizy wskazują, że omawiany dział produkcji ogrodniczej charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem. Według danych KOWR, w roku gospodarczym 2017/2018 w Polsce było 201 winnic, a więc aż o 673,1% więcej niż w roku 2009/2010. Istotnie wzrosła również powierzchnia upraw winorośli, która w roku gospodarczym 2017/2018 była aż o 871,1% wyższa.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History