Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem opracowania jest próba pokazania różnych aspektów związanych z ubojem bydła i drobiu w Polsce na potrzeby religijne w latach 2010-2017 oraz wskazanie czynników mających wpływ na ich wielkość (skalę). W ostatnich latach „ubój rytualny” zwierząt wywoływał wiele emocji i stał się bardzo kontrowersyjny, głównie ze względów społecznych (etycznych i kulturowych). Unijne przepisy dopuszczają ubój rytualny dla celów religijnych, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do krajów członkowskich. Ubój rytualny, choć z pewnymi ograniczeniami, można przeprowadzać w 23 państwach Unii Europejskiej. W Polsce prowadzony jest on na skalę przemysłową, a pozyskiwane w ten sposób mięso, trafia przede wszystkim na eksport, gdyż popyt wewnętrzny jest relatywnie mały ze względu na niewielki odsetek mniejszości narodowych, tj. Muzułmanów i Żydów.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History