Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zmian na rynku rodzimych roślin strączkowych, w obszarze funkcjonowania gospodarstw rolnych i wytwórni pasz. Dane do realizacji postawionego celu pochodziły z wywiadu bezpośredniego, którym objęto wybrane gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją roślin strączkowych oraz wytwórnie pasz. Z przeprowadzonych badań wynika, że jednym z głównych problemów funkcjonowania rynku rodzimych roślin strączkowych jest brak integracji pionowej między podmiotami. Przy organizacji rynku zbytu należałoby wykorzystać platformę internetową, o charakterze informacyjno-transakcyjnym. Wszyscy uczestnicy rynku powinni być w równym stopniu zainteresowani korzystaniem z możliwości, jakie ma ona zaoferować.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History