Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Głównym celem opracowania jest ocena poziomu nadwyżki operacyjnej (strumienia wolnych środków w ujęciu bilansowym) wszystkich JST województwa lubelskiego w latach 2014-2016. Wykorzystano elementy analizy finansowej, w tym metodę opisową. Dane finansowe pochodziły z systemu sprawozdawczego Bestia. Ustalono, że poziom nadwyżki operacyjnej w badanym okresie ulegał zwiększeniu. W badanym okresie w Polsce blisko dwukrotnie wzrosła liczba jednostek, które wykazały nadwyżkę w budżecie (w 2014 roku było ich 1358, natomiast w 2016 roku 2245). Zwiększeniu uległa kwota nadwyżki wypracowanej przez JST w okresie 2014-2016, z ponad 3,6 mld zł do blisko 8,7 mld zł. Ponadto w województwie lubelskim zmniejszyła się liczba JST, które nie uzyskały nadwyżki operacyjnej, a jej średni poziom wzrastał.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History