Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu było przedstawienie istoty usług brokerskich i ich roli w wdrażaniu innowacji w agrobiznesie na przykładzie założeń Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego. Przedstawiono istotę i cele usług brokerskich, podstawy wdrażania innowacji w agrobiznesie krajów UE z wykorzystaniem usług brokerskich oraz usługi brokerskie w sieci innowacji w agrobiznesie w Polsce. Przeprowadzone rozważania na bazie analizy literatury przedmiotu oraz dokumentów UE i Polski, wskazują, że sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce tworzy podwaliny wdrażania innowacji poprzez usługi brokerskie, ale nie tworzy pełnego systemu.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History