Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest zaprezentowanie energetycznego wykorzystania odpadów drzewnych z drzew owocowych na przykładzie gospodarstwa agroturystycznego. Biomasa z odpadów drzewnych może być wykorzystywana w gospodarstwach agroturystycznych jako paliwo stałe wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. Przeprowadzono badania dotyczące wykorzystania odpadów drzewnych drzew owocowych jako surowca energetycznego. Badany materiał pochodził z odpadów drzewnych pozyskanych z miejscowości Okopy (województwo podlaskie). W gospodarstwie agroturystycznym podczas cięć́ pielęgnacyjnych drzewostanu pozyskano około 100 kg biomasy o gęstości przestrzennej około 54 kg/m3.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History