Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest rozpoznanie struktury wiejskich jednoosobowych gospodarstw domowych ze względu na cechy socjodemograficzne oraz warunków życia w tych gospodarstwach domowych. Przedmiotem badania były dochody oraz wydatki na towary i usługi konsumpcyjne. Stwierdzono, że większość jednoosobowych gospodarstw domowych na wsi prowadzona jest przez kobiety. Niskie dochody rozporządzalne powodują, że znacząca ich część przeznaczana jest na zaspokojenie podstawowych potrzeb, to jest wyżywienia i utrzymania mieszkania. Warunki życia w jednoosobowych gospodarstwach domowych na wsi są gorsze niż w mieście.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History