Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Zaprezentowano metodę ułatwiającą przyporządkowanie gospodarstwa rolnego do stanów konkurencyjności na podstawie przewagi własności zasobów i efektywności ekonomicznej jego funkcjonowania. Pomimo mankamentów w postaci przypisania całej renty ekonomicznej sferze umiejętności, przedstawiona metoda pozwala pozycjonować gospodarstwa rolne w różnych obszarach i poddawać je ocenie. Stanowi propozycję poszerzenia pomiaru konkurencyjności gospodarstw rolnych na poziomie mikroekonomicznym.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History