Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem badań było określenie możliwości zwiększenia wykorzystania krajowych pasz białkowych (śruty rzepakowej i nasion strączkowych) w przemysłowej produkcji pasz, w kontekście groźby zakazu stosowania GMO w paszach dla zwierząt gospodarskich. Na podstawie literatury przedmiotu oraz zaleceń i norm żywieniowych, stwierdzono, że ze względu na skład chemiczny, wysoką zawartość włókna oraz substancje antyżywieniowe możliwości stosowania krajowych źródeł białka w paszach są ograniczone, zwłaszcza dla drobiu i trzody chlewnej. Biorąc pod uwagę graniczne udziały śruty rzepakowej i nasion strączkowych w mieszankach oraz wielkość i strukturę produkcji pasz, określono potencjalne możliwości zwiększenia ich wykorzystania na rzecz ograniczenia zużycia i zmniejszenia importu śruty sojowej. Na podstawie porównania rzeczywistego i potencjalnego zużycia śruty rzepakowej i nasion strączkowych w produkcji pasz przemysłowych stwierdzono, że mimo ograniczeń żywieniowych, istnieją potencjalne możliwości zwiększenia możliwości wykorzystania krajowych źródeł białka, o ile będzie wystarczająca ich podaż na rynku krajowym.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History