Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem opracowania jest określenie kierunku i możliwości rozwoju branży cukierniczej w Polsce na tle zmieniających się wzorców konsumpcyjnych. Przedstawiono zmiany zachodzące we wzorcach konsumpcyjnych Polaków oraz głównych uczestników i ich pozycję rynkową. Następnie odniesiono się do głównych stymulatorów i barier rozwoju branży cukierniczej w Polsce. Ustalono, że istnieje duży potencjał, zarówno w odniesieniu do rynku wewnętrznego, jak i zagranicznego. Zwrócono też uwagę na potrzebę dostosowań oferty produktowej do zmieniających się wzorców konsumpcyjnych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History