Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Głównym celem badań było ustalenie, czy specjalne strefy ekonomiczne są skutecznym instrumentem polityki gospodarczej wpływającym na spójność terytorialną regionu. Spójność terytorialną w regionach rozważano w aspekcie demograficznym i społeczno-gospodarczym. Opierając się na wybranych wskaźnikach rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego w latch 2005, 2010 i 2015, przedstawiono relacje między obszarami włączonymi do SSE i obszarami poza SSE w regionie. Analiza poziomu rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego między tymi obszarami w regionie wykazała duże różnice, szczególnie w aspekcie społeczno-gospodarczym. Stwierdzono, że obszary włączone SSE w dużym stopniu wyprzedzają obszary bez SSE pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także sąsiedztwo dynamicznie rozwijających się obszarów zaczyna stymulować szybszy rozwój obszarów poza SSE. Oznacza to, że w dłuższym okresie SSE mogą wpływać na kształtowanie spójności terytorialnej regionu.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History