Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest wskazanie wydatków na KRUS względem zmian, które zaszły w budżecie rolnym Polski po 2016 roku pod wpływem nowej opcji w krajowej polityce gospodarczej, a także pozycji KRUS w długim okresie. Omówiono teoretyczne przesłanki i skutki zmiany opcji w polityce gospodarczej, następnie przenalizowano poziom oraz udział wydatków na sektor rolny w budżecie ogółem oraz PKB. Skoncentrować się na kwestiach społecznych związanych z sektorem rolnym przez pryzmat wydatków na KRUS. Stwierdzono, że udział wydatków budżetowych na ten cel w ogóle wydatków budżetowych państwa w długim okresie sukcesywnie spadał. Poziom wydatków budżetowych na KRUS zbliżony nominalnie do 18 mld zł rocznie stabilizuje się, natomiast pozostaje potrzeba utrzymania dotychczasowych świadczeń, zarówno co do poziomu, jak i skali.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History