Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem pracy jest określenie opłacalności uprawy ziemniaka jadalnego w warunkach stosowania herbicydów i biostymulatorów. Materiał badawczym były dane dotyczące efektów i kosztów w uprawie ziemniaków odmiany Bartek pochodzące z trzyletniego doświadczenia polowego. Zabiegi mechaniczno- -chemiczne z zastosowaniem herbicydów i biostymulatorów zwiększyły plon ogólny bulw średnio o 21,9% w stosunku do obiektu kontrolnego. Nadwyżka bezpośrednia kształtowała się od 4883,4 zł na obiekcie kontrolnym pielęgnowanym mechanicznie do 13 086,8 zł na obiekcie, na którym zastosowano herbicyd Sencor 70 WG i biostymulator Asahi SL.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History