Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w wykorzystaniu energii przez gospodarstwa domowe w Polsce. Dokonano również oceny zmian w wydatkach energetycznych w gospodarstwach domowych. Wykorzystano dane wtórne pochodzące z GUS. Gospodarstwa domowe w Polsce charakteryzują się największym zużyciem energii w strukturze finalnego zużycia energii ogółem, a wydatki na energię stanowią ważną pozycję w wydatkach w domowym budżecie gospodarstw domowych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History