Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka postaw młodzieży akademickiej względem dobrostanu zwierząt gospodarskich oraz produktów pochodzących od zwierząt utrzymywanych w przyjaznych im warunkach. Podstawowym źródłem danych były informacje pierwotne pochodzące z badań własnych (kwestionariusz wywiadu, 436 respondentów). Do realizacji celu zastosowano wskaźniki struktury, nieparametryczny test chi-kwadrat oraz niehierarchiczną metodę analizy skupień – grupowanie metodą k-średnich. Jak wynika z przeprowadzonych badań, kwestia dobrostanu zwierząt gospodarskich była dla młodych konsumentów ważna (64%) lub bardzo ważna (36%). Zabezpieczenie dobrostanu było istotną kwestią dla większości kobiet i mieszkańców miast. Ponad 75% studentów nabywało produkty z procesu produkcji przyjaznemu dobrostanowi zwierząt. Zidentyfikowano 3 typy postaw młodych konsumentów żywności względem dobrostanu zwierząt gospodarskich.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History