Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Abstrakt. Celem badań było określenie czynników wpływających na wielkość eksportu jabłek z Polski w latach 1995-2015. Wykorzystano liniowy model regresji. Badania wykazały, że wpływ na wolumen eksportu jabłek z Polski miały: wielkość rosyjskiego importu jabłek, zbiory jabłek w Polsce, kurs wymiany zł/USD oraz ceny producenta w Polsce z roku poprzedniego. Wzrost rosyjskiego importu jabłek o 1 tys. ton przekładał się na zwiększenie polskiego eksportu jabłek przeciętnie o 585 ton. Zwiększenie polskich zbiorów jabłek o 1 tys. ton wpływało na wzrost eksportu tych owoców o 292 tony. Deprecjacja złotego oraz wyższe ceny producenta w roku poprzednim również powodowały zwiększenie eksportu jabłek z Polski.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History