Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest ilustracja źródeł dynamiki wydajności czynnika pracy na podstawie wyprowadzonego ujęcia analitycznego. Do dynamiki zmian wydajności pracy odniesiono kształtujące ją dynamiki wartości dodanej brutto i zatrudnienia w rolnictwie. Analizę empiryczną oparto na danych Eurostat Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa i Statystyka Rolniczych Nakładów Pracy. Wykazano dodatni wpływ obu źródeł dynamiki wydajności pracy, z tendencją do większej stabilności dla państw UE-15. Stwierdzono również neutralny wpływ dopłat bezpośrednich na zmiany wydajności pracy.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History