Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Głównym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest utrzymywanie określonego poziomu zbytu na oferowane produkty lub usługi. Odnoszenie sukcesów w sprzedaży jest skutkiem lokalizowania nabywców docelowych produktów danej firmy i docierania do nich z ofertą. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, których głównym celem było określenie czynników, kształtujących zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego za pomocą Internetu. W badaniu wzięło udział 205 respondentów dobranych w sposób celowy spośród mieszkańców aglomeracji warszawskiej, którzy byli nabywcami produktów ekologicznych. Przedstawiono również bariery, które utrudniają lub ograniczają zakup tych produktów przez konsumentów.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History