Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Przedstawiono zróżnicowanie wyników produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw zajmujących się uprawą rzepaku. Badania przeprowadzono na terenie Polski w 141 gospodarstwach rolnych. Podstawą zakwalifikowania gospodarstwa do badań było uzyskanie minimum 50% przychodów ze sprzedaży rzepaku. Do badań wykorzystano kwestionariusz ankiety, a w procesie analizy wyników badań metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. Stwierdzono, że najwyższą efektywność osiągnęły gospodarstwa o największej powierzchni uprawy rzepaku. Koncentracja produkcji rzepaku przyczyniła się do poprawy efektywności gospodarstw rolnych. Na wartość dochodu gospodarstw rolnych wpływały czynniki związane z zasobami gospodarstw i wiek rolników.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History