Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Celem artykułu jest rozpoznanie różnic wynikających z koncentracji inwestycji w energię słoneczną z rozróżnieniem inwestycji w panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne w gminach województwa lubelskiego oraz województwa mazowieckiego. Tematykę pracy podjęto m.in. ze względu na istotne zmiany w ustawach o odnawialnych źródłach energii oraz w wielkości dotacji z Unii Europejskiej, które wpływają na ekonomikę mikroinstalacji słonecznych w Polsce. Wykorzystano dane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które obejmowały zrealizowane operacje (inwestycje) z zakresu PROW 2007-2013. Udział liczby zrealizowanych operacji paneli fotowoltaicznych w województwie lubelskim i mazowieckim stanowił 22% inwestycji w całym kraju (odpowiednio 13 i 9% o łącznej mocy 2634 kW). Natomiast w przypadku liczby zrealizowanych operacji kolektorów słonecznych łączny udział operacji w województwie lubelskim i mazowieckim stanowił 44% (odpowiednio 29 i 15% o łącznej mocy 4239 kW). Wyniki potwierdzają tezę, że lokalizacja jest istotnym wyznacznikiem liczby zrealizowanych operacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w badanych województwach w kraju.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History