Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

Przedstawiono kierunki przemian struktur podmiotowych polskiego przemysłu spożywczego i branż przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce po akcesji z UE. Zaprezentowano zmiany udziału poszczególnych grup przedsiębiorstw zarówno w całkowitej liczbie podmiotów, przeciętnym zatrudnieniu, jak i w wartości produkcji sprzedanej oraz wpływ, jaki te zmiany miały na wydajność pracy w analizowanych grupach przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że istotny wpływ na szybkość procesów koncentracji oraz wzrost wydajności pracy struktur podmiotów gospodarczych w branżach przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego w Polsce w latach 2004 – 2014 miały działania korporacji transnarodowych.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History