Files

Abstract

This project looks at the tension between area-based work and generic Dutch nature policy. Three areas were investigated: Gaasterland, De Groene Long and the Noordelijke Friese Wouden. The results show that while area-based working methods are necessary, the areas are forced to deal with an overwhelming number of policies and demands. On the other hand, governments cannot develop a separate policy for each area. More coherent investments in relationships based on mutual trust, professionalisation and communicative policy should go hand in hand with the development of the Rural Areas Investment Budget. Dit project gaat over de spanning tussen gebiedsgericht werken en het generieke Nederlandse natuurbeleid. Drie gebieden zijn onderzocht: Gaasterland, De Groene Long en de Noordelijke Friese Wouden. De resultaten laten zien dat gebiedsgerichte werkwijzen noodzakelijk zijn, maar dat de gebieden kampen met de hoeveelheid beleid en eisen. Andersom geldt dat overheden niet voor elk gebied beleid kunnen ontwikkelen. Meer samenhangende investeringen in vertrouwensrelaties, professionalisering en communicatief beleid dienen hand in hand te gaan met het ontwikkelen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History