Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

This AFSG, RIKILT and LEI report reviews legislation and private quality control systems related to food safety. For the IKB Pigs case, it then investigates which legal requirements are also incorporated in this private regulation. The report further describes how compliance with this system is safeguarded in practice. Finally, in relation to 'Audit Monitoring', several conclusions and recommendations are made. In dit rapport van AFSG, RIKILT en LEI wordt een overzicht gegeven van de met het oog op voedselveiligheid relevante wet- en regelgeving en private kwaliteitsborgingsystemen. Vervolgens is voor de case IKB Varkens nagegaan welke wettelijke eisen ook in deze pri-vate regeling zijn opgenomen. Tevens is in beeld gebracht hoe de naleving van dit systeem in de praktijk wordt gewaarborgd. Ten slotte worden met het oog op 'Toezicht op Controle' enkele conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History