Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality wants to stimulate and support them process of improving animal welfare beyond the statutory level by means of research in which the animal welfare index occupies a central position. This report discusses various topics concerned with the implementation of that animal welfare index. The implementation of the index is viewed within the structural development towards more sustainable livestock production. The report devotes specific attention to code of conduct organisations, animal protection groups, the additional costs of animal welfare measures and financial policy instruments. A 'spy hole' is also formulated for the implementation of the index. LNV wil het proces van dierenwelzijnsverbetering in de veehouderij tot een bovenwettelijk niveau stimuleren en ondersteunen met onderzoek waarin de dierenwelzijnsindex centraal staat. Dit rapport bespreekt verschillende thema's rond de implementatie van die dierenwelzijnsindex. De implementatie van de index wordt gezien binnen de structurele ontwikkeling naar een meer duurzame veehouderij. Specifiek is er in het rapport aandacht voor gedragscodeorganisaties, dierenbeschermingsgroepen, meerkosten van dierenwelzijnsmaatregelen en financiële beleidsinstrumenten. Tevens wordt er een 'doorkijk' geformuleerd naar de implementatie van de index.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History