Ruimte voor elkaar: Een essay over decentralisatie in het natuurbeleid

This project concerns an analysis of recent developments regarding decentralisation in national nature policy. We see decentralisation here as a transfer of tasks. But it is a multifaceted issue. As a 'decentralised single state', the Netherlands is traditionally characterised by co-government. We look at four policy dossiers here: 1) the Nature Conservancy Act, 2) the Impulse for Species Policy, 3) the Investment Budget for Rural Areas, 4) the Spatial Policy Document. An important finding is that a more definite link is required between the decentralised character of decision-making and the conditions for working in practice within the networks. Dit project betreft een analyse van recente ontwikkelingen rond de decentralisatie in het nationale natuurbeleid. Decentralisatie zien we hier als overdracht van taken. Maar het is een veelzijdig vraagstuk. Nederland als een 'gedecentraliseerde eenheidsstaat' heeft altijd te maken met uitvoering in medebewind. We behandelen hier vier beleidsdossiers: 1) de Natuurbeschermingswet, 2) de Impuls voor het Soortenbeleid, 3) het Investeringsbudget Landelijk Gebied, 4) de Nota Ruimte. Een belangrijke bevinding is dat een meer nadrukkelijke koppeling nodig is tussen het decentrale karakter van besluiten en de condities voor het werken in de praktijk binnen de netwerken.


Other Titles:
Room for each other; An essay about decentralisation in nature policy
Issue Date:
2006
Publication Type:
Working or Discussion Paper
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/29100
PURL Identifier:
http://purl.umn.edu/29100
Total Pages:
41
Series Statement:
Report 7.06.06

Record appears in: Record created 2017-04-01, last modified 2019-10-11

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)