Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

This study aims at producing an inventory of consumer-oriented practice examples, both inside and outside LNV, which may be considered in the context of broad public involvement in policy. Interviews formed the basis for the study, which reflects the thoughts of 21 interviewees professionally involved in policy-making. The participants are employed in eight different ministries. They were asked about current intentions and ideas about engaging citizen-consumers in policy and what initiatives and concrete actions are being taken. Deze studie richt zich op een inventarisatie van consumentgerichte praktijkvoorbeelden, binnen en buiten LNV, die gezien mogen worden in het licht van het betrekken van een breed publiek bij beleid. Deze studie is op interviews gebaseerd. Aan de basis ervan liggen de bespiegelingen van 21 beleidsmatig betrokkenen waarmee gesprekken zijn gevoerd. De gespreksgenoten zijn werkzaam bij acht verschillende ministeries. Er is gevraagd welke intenties en ideeën er zijn over het betrekken van burgers-consumenten bij beleid en welke initiatieven en concrete acties worden genomen.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History