Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A régiók között számottevő az eltérés a mezőgazdaságban a növénytermesztés, az állattenyésztés, illetve a szolgáltatás és másodlagos tevékenységek megoszlása alapján. A Dél-Alföld és Észak-Alföld az ország mezőgazdasági területének csaknem 45%-át képviselte a vizsgált időszakban. A mezőgazdasági termelés átlag feletti intenzitása (egy hektár mezőgazdasági területre jutó kibocsátás) Dél-Alföldön, Közép- és Nyugat-Dunántúlon volt megfigyelhető, ugyanakkor jelentősen elmaradt Észak-Magyarországon. A növénytermesztés aránya Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon jelentősen meghaladta az országos átlagot, míg az állattenyésztés súlya a Közép- és Nyugat-Dunántúlon, valamint az Észak-Alföldön múlta felül az átlagot. Az élőállat és állati termék kibocsátásából Közép- és Nyugat-Dunántúl, valamint Észak-Alföld országos átlagnál nagyobb teljesítményt mutat. Az Észak- és Dél-Alföld folyó alapáron a teljes kibocsátás közel felét adja, ezzel szemben a kis területű Észak-Magyarország aránya a kibocsátásban 8,1%, Közép-Magyarországé pedig 6,9% volt. A fontosabb ipari növények területéből – a gabonanövények területéhez hasonlóan – Észak-Alföld 23%-os, Dél-Alföld pedig 22%-os részarányt képviselt, 10-15% közötti részesedéssel sorrendben Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl következett, 6% körüli aránnyal Közép-Magyarország zárja a sort. A többi növény esetében is a Dél- és az Észak-alföldi régió a meghatározó a vetésterület nagysága szempontjából, de a szójatermelésben a Nyugat- és a Dél-Dunántúli régiók bírnak meghatározó szereppel. ------------------------------------- There is a significant difference between the regions in terms of crop production, livestock breeding and provision of services and secondary activities. The Southern Great Plain and Northern Great Plain accounted for nearly 45% of the country’s agricultural area during the period under review. An above average intensity of agricultural production (per one hectare of agricultural land) was observed in the Southern Great Plain, Central Transdanubia and Western Transdanubia, but Northern Hungary lagged behind to a significant degree. The share of crop production in Northern Hungary and South Transdanubia significantly exceeded the national average, while the importance of livestock breeding in Central and Western Transdanubia and in the Northern Great Plain exceeded the average. Central and Western Transdanubia and the Northern Great Plain surpassed the average in livestock and animal products. On the basis of current prices the Northern and Southern Great Plain regions account for almost half of the total output, while Northern Hungary’s smaller area accounted for 8.1%, and Central-Hungary for 6.9%. In the area of major industrial crops – as is the case with cereal crops – the Northern Great Plain accounted for 23% and the Southern Great Plain for 22%, with Southern Transdanubia, Northern Hungary, Western Transdanubia and Central Transdanubia varying between 10 and 15%, followed by a 6% share for Central Hungary. For other plants, the Southern and Northern Great Plain regions are also dominant in terms of the size of the area under production, but in soya production Western and Southern Transdanubia play the main role.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History