Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Abstract

A megújuló energiaforrások hasznosítása egyre nagyobb jelentőséggel bír az EU klíma- és energiapolitikájában. A megújuló energiahasználat növelését és ösztönzését több tényező indokolja. Ezek közé tartozik az importált fosszilis energiától való függőség csökkentése, az energia szektor káros környezeti hatásainak mérséklése és az új ipari fejlődés ösztönzése révén a gazdaságélénkítés. A tanulmány betekintést nyújt a kelet-közép európai országok energiatermelésének és -felhasználásának szerkezetéről, külön is kitérve az energiaimporttól való függőségre. A cikk célja a kelet-közép európai országok energiafelhasználásának elemzése során a megújuló energia és a nem megújuló energiahordozók közötti viszony alakulásának vizsgálata. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy az egyes országokban a megújuló energia felhasználásának növekménye melyik nem megújuló energiahordozót váltja ki (természetesen nem egészében). Az eredmények alapján megállapítható, hogy vizsgált kelet-közép európai országokban a megújuló energia leginkább a szenet váltotta ki. A megújuló energia felhasználásának növelése mellet azonban legalább ennyire hangsúlyos feladat az energiahatékonyság (-takarékosság) további növelése is. ------------------------------ The utilization of renewable energy sources has an increasing role in the EU’s climate and energy policy. There are several reasons for increasing the use of renewable energy. The motives are the reduction of imported dependence on fossil fuels, mitigation of the adverse environmental impact of the energy sector and boosting of industrial development. The study provides a comprehensive overview on the structure and utilization of energy production of the Central Eastern European countries, focusing on the dependence on energy imports. The purpose of the article is to analyze the gross inland energy consumption of the Central Eastern European countries and to examine the relationship between renewable energy and non-renewable energy sources. In the course of the analysis, we tried to find out which non-renewable energy carrier is replaced by the renewable energy in the Central Eastern European countries. It can be stated that the renewable energy replaced mostly the coal in the CEE countries. Besides, the increasing use of renewable energy the further raising of energy efficiency (savings) is at least so important task.

Details

Downloads Statistics

from
to
Download Full History