A KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS NEMZETKÖZI JELLEMZŐI

A tanulmány szekunder források alapján a közvetlen értékesítői piac helyzetét vizsgálja 7 régióba sorolt 61 ország 2012–2015 éves adatain. A kutatás kapcsolatvizsgálatokkal arra a kérdésre keresi a választ, hogy van-e összefüggés a közvetlen értékesítés bármely indikátora, valamint az ország régiója, gazdagsága (GDP/fő), illetve munkanélküliségi rátája között. Feltételezésünk szerint mindhárom esetben erős kapcsolatok mutathatók ki. Az eredmények alapján ezt a feltételezést elutasítjuk. Megállapítható, hogy a közvetlen értékesítést (ezen belül az értékesítők nemek szerinti megoszlását, a közvetlen értékesítésből származó árbevételeken belül a kozmetikai termékekből és pénzügyi szolgáltatásokból származó részarányát) leginkább az országok régiója befolyásolja. Az országok lakosságszámra vetített GDP-jének, illetve munkanélküliségi rátájának a közvetlen értékesítés mutatóival való kapcsolata kisebb mértékben mutatható ki, és ezek az esetek is csak gyengébb kapcsolatra utalnak, mint amilyen a régió esetében fennáll. ---------- The paper investigates the direct selling market of 61 countries listed in 7 regions on annual data of years 2012–2015 comes from secondary sources. Relationship analysis were applied in order to answer the research question, whether is there relationship between any indicators of direct selling and countries’ wealth (GDP per capita), unemployment rate or their region. In all three cases were assumed strong relationships by us. This assumption was rejected based on the results of analyzes. It can be concluded that direct sales are most affected by the region of the countries. Namely, these indiactors of direct sales which were most strongly related to regions: the rate of distributors by gender, the share of cometic & personal care and financial services within the sales revenue of direct sales. Correlations between direct sales indicators and GDP per capita, or unemployment rate could be detected in fewer cases, which shown only weaker relationship than in the case of region.


Other Titles:
International characteristics of direct sales
Issue Date:
2018
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/274086
ISSN:
2062-8269
Language:
English
Published in:
Acta Carolus Robertus, 08, 1
Page range:
25-38
JEL Codes:
F14
 Record created 2018-06-21, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)