SZÉKELYFÖLD FAHULLADÉKAINAK ENERGIAPOTENCIÁLJA LEHET A RÉGIÓ ENERGIASZEKTORÁNAK HAJNALA?

Románia egyik történelmi régiójában, Székelyföldön az erdővel borítottság meghaladja a 40%-ot. Az erdőgazdálkodásból és fafeldolgozásból származó fahulladék valamint a fafeldolgozás melléktermékeinek számító fűrészkorpa és más hulladékok nagy mennyiségű biomasszát, mint megújuló energiát jelentenek a régióban. A fahulladékok energetikai hasznosítása csak pár éve kezdődött, így hasznosításuk még elmarad az adottságokhoz képest. A tanulmány a fenntartható erdőgazdálkodás és fafeldolgozás mellett a fahulladékok energetikai célú felhasználási lehetőségeit kutatja, helyi szintű potenciál felméréssel és eddigi megvalósítások kiértékelésével. A tanulmány tömören kitér a CO2 kibocsájtás enyhítési lehetőségére, helyi, energia függetlenedési lehetőségekre, helyi gazdaságélénkítő hatásaira, energiaellátó értékláncok kialakítására. A tanulmány főbb eredményei a következők: helyi szintű (NUTs V.) fahulladék energiapotenciál felmérés és ezen eredmények térképi megjelenítése. A potenciálbecslés után a helyi hő-és villamos energia igények összevetésre kerülnek a helyi fahulladék energia potenciálokkal, azt kutatva, hogy a helyi potenciálok mekkora mértékben tudnák a helyi energiaigényeket fedezni, hasznosításuk pedig milyen gazdasági és társadalmi hatással járnak. ---------- In Seklerland – the historical region of Romania – the forest covering achieve more than 40% of total surface. The logging waste, the wood waste from the local sawmills and other wood waste of wood industry produce the biggest green energy potential in the field of renewable energy. In spite of this, the energy recovery’s process from the wood waste started just a few years ago, thus lagging behind compared to the possibilities. For the sustainable forest management, would be important to focus on the more intensive utilization of the wood waste, thereby the volume of logging could be reduced. This paper covers briefly the following topics: reducing the CO2 emission; the possibilities of the increasing energy independence; the economic, social and environmental benefits of the application projects; creating new jobs; etc. The main results of this study: estimating in Seklerland on a local-level the energy potential by the wood waste and mapping the results’ spatial distribution. After the potential results’ prediction, this essay includes a comparison of the local heat and electricity consumption/ demand versus possibilities of the energy supply with wood waste for producing energy


Other Titles:
THE WOOD WASTE, AS ENERGY POTENTIAL, IS THE INITIAL POINT OF THE SEKLERLAND REGION’S ENERGY SECTOR?
Issue Date:
2017
Publication Type:
Journal Article
DOI and Other Identifiers:
Record Identifier:
https://ageconsearch.umn.edu/record/266751
ISSN:
2064-3004
Language:
Hungarian
Published in:
Journal of Central European Green Innovation, 05, 3
Page range:
95-124
JEL Codes:
O13; Q23; P48
 Record created 2018-01-18, last modified 2020-10-28

Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)